En familjehistoria

Att få vardagen att gå ihop med både barn och heltidsjobb är inte alltid det lättaste. Därför vill vi socialdemokrater införa en familjevecka! Fem extra lediga dagar varje år för dig som har barn mellan 4 och 16 år – att använda exempelvis när förskolan är stängd eller när det är sportlov.

Barn mår bra när föräldrarna mår bra. Och samhället funkar som bäst när familjerna känner att de får ihop sin tillvaro.

Vi socialdemokraterna tror på ett starkt samhälle där vi gemensamt löser problem som många av oss upplever. Vi har gjort det förr och vi vill göra det igen.

Bli medlem!

Reformer för att få livet att gå ihop

1919

8 timmars arbetsdag

En av Socialdemokraternas första reformer var vårt krav på åtta timmars arbetsdag. Kravet fick ett snabbt genomslag ute på arbetsplatserna och kunde röstas igenom i riksdagen 1919.

Graphic
1938

Två veckors semester

Den första semesterlagen instiftades 1938 och gav alla anställda två veckors betald semester.

Graphic
1948

Allmänna barnbidraget

I början var barnbidraget inkomstprövat, men 1948 infördes ett allmänt barnbidrag oavsett föräldrarnas inkomst.

Graphic
1951

Tre veckors semester

Sedan tidigare hade vissa arbetstagare med särskilt pressande eller hälsofarliga arbeten rätt till tre veckors semester. 1951 beslutades att alla arbetstagare ska ha tre veckors semester.

Graphic
1955

Allmän sjukförsäkring

Allmän sjukförsäkring med inkomstrelaterad sjukersättning och subventionerad sjukvård infördes 1955.

Graphic
1963

Fyra veckors semester

En ny semesterlag infördes 1963 som innebar att anställda fick rätt till fyra veckors semester.

Graphic
1971

40 timmars arbetsvecka

Den nya arbetstidslagen om 40 timmars arbetsvecka började gälla 1971.

Graphic
1973

Avgiftsfri skolmat

Redan 1946 beslutade riksdagen om att alla barn skulle få lagad skolmat varje dag. Men det dröjde till 1974 tills det var infört i hela i landet.

Graphic
1974

Allmän tandvårdsförsäkring

I början av 1970-talet infördes den allmänna tandvårdsförsäkringen. Syftet var att göra tandvård ekonomiskt tillgänglig för hela befolkningen på samma villkor.

Graphic
1974

Föräldraförsäkring

År 1974 infördes föräldraförsäkringen. I början hade föräldrarna rätt till 6 månaders betald föräldraledighet. Föräldraförsäkringen har byggts ut flera gånger sedan dess.

Graphic
1978

Fem veckors semester

Fem veckors semester infördes 1978, samtidigt infördes möjlighet att spara en viss del av den intjänade ledigheten till kommande år.

Graphic
2002

Maxtaxa i förskolan

1998 lanserade Socialdemokraterna förslaget om ett avgiftstak i förskolan – en maxtaxa. 2002 kunde maxtaxan införas.

Graphic
2018

Barnbidraget höjs

Barnbidraget höjdes med 200 kronor i månaden den 1 mars 2018. Höjningen innan dess skedde 2005, även då av Socialdemokraterna.

Graphic
2018

Vi går till val på
att införa en familjevecka

Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för Sveriges föräldrar att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart.

Graphic

Foton: Privata bilder, TT, Digitala stadsmuseet Stockholms stad och Wikimedia.

Familjevecka

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring. Nu vill vi ta nästa steg. Socialdemokraterna går därför till val på en extra veckas ledighet för Sveriges föräldrar att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart. Läs mer här.